Membrii Consiliului Școlii Doctorale de Știinţe Fundamentale și Inginerești

Prenumele și NUMELE Poziția
Prof. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU Director - Școală Doctorală de Știinţe Fundamentale și Inginerești
Prof. dr. ing. Constantin APETREI Membru
Prof. dr. chim. Geta CÂRÂC Membru
Prof. dr. ing. Marian GĂICEANU Membru
Prof. dr. ing. Silvius STANCIU Membru
Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU Membru
Student drd. Nicoleta SIMIONESCU Membru

Membri onorifici ai Consiliului Școlii Doctorale de Știinţe Fundamentale și Inginerești
Prenumele și NUMELE Instituție
Prof. Dr. Philippe MARCUS Laboratoire de Physico-Chimie des Surfaces, CNRS-ENSCP (UMR 7045).
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Chimie ParisTech. Universite Pierre et Marie Curie Paris, France.
Prof. Dr. Natasa POKLAR ULRIH Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia.
Prof. Dr. Ing. Emil CEANGA Membru titular al Academiei de Știinţe Tehnice din România,
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.
Prof. Ph.D., M.Sc Rodica-Mariana ION Membru CNATDCU - Ministerul Educaţiei Naţionale, ICECHIM București,
Materials Engineering Department, Nanomaterials Group - Universitatea Valahia Targoviste.

Coordonatori de domeniu
Prenumele și NUMELE Domeniul Facultate
Prof. dr. chim. Viorica MUȘAT Ingineria Materialelor Facultatea de Inginerie
Prof. habil. ing. Marian GĂICEANU Ingineria sistemelor + Calculatoare + Tehnologia informației + Inginerie electrică
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.
Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU Inginerie industrială (SIA) + Biotehnologie + Ingineria produselor alimentare Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor