• Luni-Joi 08:00-16:30, Vineri 08:00-14:00

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Forma de învăţământ poate fi cu frecvenţă (zi) şi fără frecvenţă. Este de două tipuri: doctorat ştiinţific şi doctorat profesional. Constă dintr-o serie de cursuri, examene şi o teză, organizate pe lângă instituţiile de învăţământ superior şi care conferă titlul de doctor într-o anumită specialitate.

Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani si se încheie cu susţinerea publică a unei teze, evaluată de o comisie de specialişti aprobată de senatul universitar al Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).

Titlul ştiinţific de Doctor este acordat, prin inaintarea de către Comisia de doctorat a Hotărârii conducerii IOSUD. Ministerul Educaţiei Naționale primeste de la IOSUD dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat, în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al Ministrului Educaţiei Naționale, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.